Slow fashion is the only way forward in a fast paced world

Slow fashion är den enda vägen framåt i en snabbt föränderlig värld

Slow Fashion är en term vi börjar höra allt mer frekvent. Men vad innebär det egentligen? 

Slow Fashion är en ansats till den traditionella modeindustrin, med medvetenhet i fokus. Det involverar de processer och resurser som krävs för att tillverka kläder med fokus på hållbarhet, designade för att vara längre med en certifierad leveranskedja. Med andra ord, kläder av bättre kvalitet där ingen skada har gjorts på vare sig människor, djur eller planeten under produktionen.

Slow fashion is an approach to the traditional fashion industry, with awareness in focus. It involves the processes and resources required to make clothing focusing on sustainability, designed to last longer with a certified supply chain. In other words, better quality clothing where no harm has been done to either the people, animals or the planet when being produced.

Following the Slow Food Movement, the Slow Fashion concept was first used by pioneer Kate Fletcher, from the Centre for Sustainable Fashion. Reuniting ideas of slow movements with the global fashion industry, where pleasure and fashion links with awareness and responsibility. The movement of slow fashion works for a sustainable fashion industry that benefits all people together with our planet. While we are not yet in the perfect world where slow fashion can be called only fashion, there are things that we all can do make a difference.

Why is Slow Fashion important in the merchandise industry?

Music and fashion have always been closely related, sparking new trends and movements. Some band t-shirt are even classed as classics now! Lately there has really been a huge focus on artists staring their own merchandise ranges and getting creative with their apparel. When producing your own merchandise, you are in one way spreading the word of your own personal brand. What do you stand for? What are you values? This is where you have the option to make a statement, to stand out and be bold.

Slow Fashion-rörelsen som koncept användes först av pionjären Kate Fletcher, från Centre for Sustainable Fashion. Hon förenar idéer av långsamma rörelser med den globala modeindustrin, där nöje och mode kopplas samman med medvetenhet och ansvar. Rörelsen för Slow Fashion arbetar för en hållbar modeindustri som gagnar alla människor tillsammans med vår planet. Även om vi ännu inte är i den perfekta världen där Slow Fashion bara kan kallas mode, finns det saker som vi alla kan göra för att göra en skillnad.

Varför är Slow Fashion viktigt inom merchandiseindustrin?

Musik och mode har alltid varit nära relaterade, vilket har gett upphov till nya trender och rörelser. Vissa bandtröjor klassas till och med som klassiker nu! På sistone har det verkligen lagts stor fokus på artister som startar sina egna merchandise-sortiment och blir kreativa med sina kläder. När du producerar din egen merchandise sprider du på ett sätt ordet om ditt eget personliga varumärke. Vad står du för? Vilka är dina värden? Här har du möjligheten att göra ett uttalande, att sticka ut och vara djärv.

Hållbar och ansvarsfull merchandise är ett sätt att koppla samman med dina fans och vara säker på att de kommer att vara bättre klädda än resten. År 2020 känns slit-och-släng-kulturen föråldrad, så att fokusera på tidlösa modeller och bra kvalitet är ett uttalande i sig.

När du köper en t-shirt för en mycket låg kostnad måste pengarna dras någonstans från leveranskedjan, det typiska problemet inom snabbmode. Det är nu viktigare än någonsin att ta en ansvarsfull ansats till merchandise, både så att du och dina fans kan vara stolta över att bära merchandiset. Slow Fashion handlar om att konsumera och skapa mode medvetet och med integritet. Det kopplar samman social och miljömässig medvetenhet och ansvar med nöjet av att bära vackra, välgjorda och varaktiga kläder. Se till att din nästa merchandise-kollektion är certifierat hållbar!